Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

NACE Rev2 kód: C.25

Tento oddíl zahrnuje výrobu „čistě“ kovových výrobků (jako jsou nádrže, zásobníky, konstrukce), které mají zpravidla statickou funkci. Následující oddíly 26-30 oproti tomu zahrnují výrobu nebo montáž (popř. sestavování) takových výrobků (tyto výrobky mohou obsahovat kromě kovu i jiné materiály), pro jejichž činnost jsou zapotřebí pohyblivé části a součásti, pokud se nejedná o prvky čistě elektrické, elektronické nebo optické (nebo pracují na elektrickém, elektronickém nebo optickém principu).

Limit

Oddíl 25 dále zahrnuje výrobu zbraní a střeliva.

Vyloučení

Tento oddíl nezahrnuje:

Vrchní kategorie

Podkategorie

C.25.1: Výroba konstrukčních kovových výrobků
C.25.2: Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
C.25.3: Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
C.25.4: Výroba zbraní a střeliva
C.25.5: Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
C.25.6: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
C.25.7: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
C.25.9: Výroba ostatních kovodělných výrobků

Kategorie, ve stejné úrovni

C.20: Výroba chemických látek a chemických přípravků
C.21: Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
C.22: Výroba pryžových a plastových výrobků
C.23: Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
C.24: Výroba základních kovů
C.25: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
C.26: Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
C.27: Výroba elektrických zařízení
C.28: Výroba strojů a zařízení j. n.
C.29: Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Změnit jazyk

BG: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
CZ: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
DA: Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr
DE: Herstellung von Metallerzeugnissen
EE: Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
EL: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
EN: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
ES: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
FI: Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
FR: Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements
HR: Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
HU: Fémfeldolgozási termék gyártása
IT: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
LT: Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
LV: Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
MT: Manifattura ta' prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr magni u tagħmir
NL: Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
NO: Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
PL: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
PT: Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos
RO: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
RU: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
SK: Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
SV: Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
TR: Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı